top of page

BCONS TOWER

Ngày 9-9-2016

ĐỔ BÊ TÔNG SÀN 1

Công tác thi công cột, vách, sàn 

Công tác đổ bê tông