top of page

MEKONG OFFICE

Chủ Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ MÊ KÔNG

Quy mô

2 Hầm, 10 Lầu.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 2,719.9 m2

KHỞI CÔNG: 21/10/2017

Mặt bằng ban đầu

PHẦN NGẦM

Cất nóc Mekong Office

27-04-2018

25-10-2018

Khánh thành

MEKONGOFFICE

Sau 361 ngày đồng hành cùng chủ đầu tư, dự án Mekong Office đã hoàn thành và lễ khánh thành tòa nhà Mekong Office được tiến hành đúng tiến độ chủ đầu tư yêu cầu.

khanh thanh.jpg
bottom of page