top of page
Featured Posts

Đổ bê tông tầng trệt công trình B82 Bạch Đằng

Ngày 15 tháng 05 năm 2018 tiến hành đổ bê tông sàn trệt công trình B82 Bạch Đằng.Comments


Bài viết khác
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page