top of page
Featured Posts

Đổ bên tông móng công trình B82 Bạch Đằng

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, tiến hành đổ bê tông móng công trình tòa nhà văn phòng B82 Bạch Đằng.


Comments


Bài viết khác
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page