top of page
Featured Posts

Cất nóc toà nhà văn phòng BCONS TOWER


Vào ngày 8-12-2016 Napaconst đã tổ tức lễ cất nóc công trình Bcons Tower đánh dấu sự nổ lưc, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư và anh em công nhân viên khi hoàn thành cất nóc vượt tiến độ 1 tháng.


Bài viết khác
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page