top of page
Featured Posts

Cất nóc công trình Mekong Office


Ngày 27 tháng 4 vừa qua Napaconst đã tiến hành cất nóc tòa nhà Văn Phòng Mekong Office, đánh dấu gần 180 ngày làm việc đầy nhiệt huyết của anh em kỹ sư, công nhân công trường và sự chỉ đạo xuyên suốt của ban lãnh đạo công ty để công trình đi đến cất nóc trước tiến độ.

Ngày 21 tháng 10 năm 2017 tiến hành động thổ

27 tháng 4 năm 2018 cất nóc công trình


Bài viết khác
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page