top of page
Featured Posts

Cất nóc Tòa nhà Golden Moon

Ngày 28 tháng 05 năm 2019 tập công ty Napaconst phối hợp cùng chủ đầu tư tòa nhà Golden Moon đã tiến hành thành công lễ cất nóc tòa nhà.

Comentarios


Bài viết khác
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page