top of page
Featured Posts

Khởi công Bcons Tower


Tòa nhà Bcons Tower

Ngày 04 tháng 07 năm 2016 Napaconst tiến hành khởi công xây dựng Tòa nhà Bcons Tower.

Comments


Bài viết khác
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page